19 สื่อสารมวลชน

สถานีวิทยุหลัก

สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน (FM 92.0 MHz)

สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 018 จังหวัดน่าน (FM 96.0 MHz)

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน (FM 94.75 MHz/ AM 1368 KHz)

สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดน่าน (FM 99.5 MHz)

สถานีเครือข่ายโทรทัศน์

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (VHF ช่อง 7)

สถานีโทรทัศน์กองทัพบอกช่อง 5 (VHF ช่อง 5)

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (VHF ช่อง 9)

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (VHF ช่อง 11)

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (UHF ช่อง 27)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s