20 ชาวน่านที่มีชื่อเสียง

ไชยลังกา เครือเสน – ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) ประจำปี พ.ศ. 2530

คำผาย นุปิง – ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-ขับซอ) ประจำปี พ.ศ. 2538

วินัย ปราบริปู – ศิลปิน, ผู้อำนวยการหอศิลป์ริมน่าน

พระครูพิทักษ์นันทคุณ – ที่ปรึกษามูลนิธิฮักเมืองน่าน

ชลน่าน ศรีแก้ว – สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

คำรณ ณ ลำพูน – อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ศักดิ์นรินทร์ เขื่อนอ้น – สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550

พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล – รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ – ประธาณกรรมการบริหาร บริษัทอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด

กีรติ เขียวสมบัติ – นักฟุตบอลทีมชาติไทย

เข็มอัปสร สิริสุขะ – นักแสดงหญิง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (บุตรสาวของเจ้านิรมิต มหาวงศนันท์)

รามาวดี สิริสุขะ – นักแสดงหญิง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (บุตรสาวของเจ้านิรมิต มหาวงศนันท์)

จุฑาทิพย์ ครุธามาศ – นักแสดงหญิง สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ธารทิพย์ พงษ์สุข – นางสาวไทย ประจำปี 2528

พิมพิไล ไชยโย – รองนางสาวไทย อันดับ 2 ประจำปี 2531

ยลดา โคมกลอง – นายกสมาคมสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทย, มิสอัลคาซ่าร์ ประจำปี 2005

ชัยอนันต์ ปันชู – ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s